hepsibahis porno izle porno porno İstanbul escort escort bayan

PARMAK İZİ TAKİP SİSTEMİ DONANIMI SATIN ALIMI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU EDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜ

PARMAK İZİ TAKİP SİSTEMİ DONANIMI SATIN ALIMI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU EDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 2016-04-12 18:12:25 eklenmiş ve 721 kez görüntülenmiştir.

Parmak İzi Takip Sistemi Donanımı Satın Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2016/117169

1-İdarenin

a) Adresi             :              Çavusbey Mah. Talatpaşa Caddesi No:224 22030 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası       :              2842144234 - 2842144233

c) Elektronik Posta Adresi           :              edirne@kyk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              6 Adet Parmak izi takip sistemi donanımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri               :              1-Edirne İl Müdürlüğü Çavuşbey Mah.Talatpaşa Cad. No:224 EDİRNE 2-Selimiye Yurt Müdürlüğü Kocasinan Mah. Demirkapı Mevkii E-5 Karayolu No:74 EDİRNE 3-Sedefkar Mehmed Ağa Yurt Müdürlüğü Kocasinan Mah. Demirkapı Mevkii E-5 Karayolu No:74 EDİRNE 4-Keşan Yurt Müdürlüğü Büyükcami Mh.Devrim Sok. No:1Keşan/EDİRNE 5-Havsa Yurt Müdürlüğü Hacı İsa Mah. Fatih Cad. No: 226 Havsa/EDİRNE 6-Gazi Evrenos Yurt Müdürlüğü - Gazi Boloğu Yukarı Zaferiye Mah. Paşa Yiğit Cad. No: 58/1 Keşan / EDİRNE

c) Teslim tarihi  :              sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Yurtkur Edirne İl Müdürlüğü Çavuşbey mh. Talatpaşa Cad.No.224 EDİRNE

b) Tarihi ve saati              :              03.05.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik şartnamedeki tüm maddelere, tüm alt maddelerine ve bentleri ile tüm fıkralarına sırası ve madde numarası ile birlikte tamamı cevaplanmalı, hiçbir madde boş bırakılmamalı, cevaplar açık, anlaşılır, yeterli teknik düzeyde olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yurtkur Edirne İl Müdürlüğü Çavuşbey mh. Talatpaşa Cad.No.224 EDİRNEadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurtkur Edirne İl Müdürlüğü Çavuşbey mh. Talatpaşa Cad.No.224 EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Edirne Star Gazetesi
© Copyright 2015 Edirne Star Gazetesi. Tüm hakları saklıdır. Bu site Edirne Star Gazetesi haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır..
GÜNDEM
Edirne Reklam
SPOR
Edirne Taksi
SİYASET
Edirne Toplu Sms
Edirne Bakliyet
EĞİTİM
Edirne Perde
Edirne Web Tasarım
DÜNYA
Anadolu Farm
Edirne Temizlik
Sms
izmir bayraklı escort izmir karşıyaka escort